Oldtimer rally

Od roku 2006 do současnosti se JUKA Motorsport účastní se svými renovovanými vozy historických závodů a srazů pořádaných po celé Evropě.

Na historických rally můžete vidět posádku JUKA Motorsport Josef Juračka/Hana Juračková ve vozech Škoda 1000MB nebo kabrioletu Škoda Felicia. S Tatrou 57 se posádka nejčastěji účastní přehlídkových srazů a spanilých jízd elegance. Posádku několikanásobných mistrů Německa v rally Matthias Kahle/Petr Göbel můžete vídat v oranžovém sportovním kupé Škoda 110R.

Historické závody a srazy historických vozidel umožňují kromě podání sportovního výkonu i setkání s velmi zajímavými lidmi, poznání určitého regionu, krajiny a výměnu zkušeností.

Jak vypadají historická (veteránská, oldtimer) rally?

Historických závodů se účastní vždy jezdec a spolujezdec. Důležitým měřítkem pro přijetí vozu a posádky do historické rally je především stáří vozu, originalita vozu, značka vozu, historie vozu, dosažené úspěchy v oldtimer rally atd. Před samotným startem do závodu musí vozy projít administrativní a technickou přejímkou. Při administrativní přejímce jsou předány posádce veškeré informace týkající se závodu. Na technické přejímce se kontroluje provozuschopnost automobilu, dokumentace k vozu, atd.

Účastníci závodu mají většinou možnost si vybrat, zda absolvují závod turistickou, výletní formou, tzn. projedou si trať bez skládání jakýchkoliv úkolů, nebo sportovní formou, kdy posádky plní úkoly - zkoušky předepsané v iteneráři. Před závodem se posádka také musí rozhodnout, zda pojede závod tzv. „sanduhr“ (pouze na mechanické stopky) nebo tzv.“electric“ (kdy při plnění úkolů využívá elektronických zařízení). Toto rozhodnutí posádka během závodu nemůže libovolně měnit. Vozy jsou většinou  řazeny dle stáří vozu do jednotlivých kategorií, tzv. tříd.

Vozy JUKA Motorsport závodí ve sportovní třídě a využívá elektronické přístroje. Vozy jsou vybaveny speciálními přístroji určenými pro historické rally. Úkolem spolujezdce je navigovat jezdce podle itineráře dodaného organizátorem a být ve všech časových kontrolách včas. Itinerář obsahuje kromě značení směru jízdy, také kontrolní body a zkoušky – měřené úseky.

Zkoušky mohou být různé a stanovuje je organizátor, v zásadě však bývají nejčastěji 4 typy. Prvním typem zkoušek jsou různé otázky a úkoly. V průběhu jízdy se v itineráři dostanete na místo, kde až po vyřešení úkolu můžete pokračovat dál. Tento typ zkoušek je používán nejčastěji při turistických formách závodů. Druhým typem zkoušek jsou tzv. zkoušky orientační, kdy do klasického itineráře jsou vloženy mapy, různé obrazce, které určují další směr jízdy. Nejtěžší je u těchto zkoušek vyřešit systém „čtení“ mapy či obrazce, aby mohla posádka pokračovat ve správném směru jízdy a neztratila přitom mnoho drahocenného času do časové kontroly. Třetím a čtvrtým typem zkoušek bývají tzv. zkoušky průměrnosti a „sollzeity“. Tyto poslední typy zkoušek na historických rally preferují i obě sportovní posádky. Při zkouškách průměrnosti je posádce zadána rychlost v km/hod. a délka trasy, kterou musí tímto průměrem projet. Na měřeném úseku jsou tajná měřící místa organizátorů a ty zaznamenávají, zda je posádka s vozem v daném místě ve správném čase. Měření probíhá na setiny sekundy. Každá setina sekundy mimo přesný čas znamená trestné body.

Mezi nejpoužívanější měřící zařízení na trati jsou: světelný paprsek (umístěný v různé výšce od země – jeho přetnutím určitou částí vozu se spouští čas), nebo natažený měřící kabel na zemi (ke kontaktu dochází jeho přejetím).U posledního typu zkoušek, tzv. sollzeitů, je zase posádce zadán čas a úsek trati, kdy na konci trati musí posádka projet cílové měřící zařízení v 0°0´0“. Každá setina sekundy mimo ideální čas znamená opět trestné body. Tyto typy zkoušek vyžadují dokonalou souhru mezi jezdcem a spolujezdcem a znalost chování vozu. Vzhledem k tomu, že se jezdí za běžného provozu na méně frekventovaných komunikacích, vyžaduje to po celou dobu jízdy maximální soustředění.

Na závěr soutěže, která většinou bývá ve 2.-3. etapách /dnech/ se posádkám sčítají jejich trestné body. Posádka s nejmenším počtem trestných bodů vítězí. Vyhlašovány bývají i nejlepší posádky z jednotlivých zkoušek.

 

Historická auta
Oldtimer Rally
JUKA Motorsport

Šluknovská 4
40801 RUMBURK
Česká republika

Mobil: +420 602 487 055

Tel.: + 420 412 331 065
Fax: + 420 412 331 542
e-mail: petr@jukamotorsport.cz